מערכת חשמל שהותקנה בצורה לא תקינה בדירה היא אחת מהבעיות הנפוצות ביותר המתגלות על ידי מהנדסי בדק בית. כאשר יש מספר ליקויי חשמל נפוצים שמתגלים ברוב בדיקות בדק הבית.

מערכת החשמל היא אחת ממערכות הבית המרכזיות, ביחד עם מערכת האינסטלציה, ולכן חשיבות ההתקנה הנכונה שלה היא הכרחית לתקינות הבית וקבלת אישור ממהנדס בדק בית במהלך בדיקת ליקויי בניה. מערכת החשמל צריכה להיות מותקנת על ידי קבלן חשמל מוסמך, כאשר על פי תקנות החשמל רק לחשמלאי מוסמך יש את הסמכות לבצע התקנה של מעגל חשמלי סגור במבנה. בנוסף לכך, תקנות החשמל דורשות מהחשמלאי לסמן כל נקודת חשמל וכל מפסק בלוח החשמל.

בדיקות בדק בית רבות מאתרות ליקויי חשמל, לצד ליקויי בניה אחרים, אשר דורשים טיפול על ידי חשמלאי מוסמך. להלן ליקויי החשמל הנפוצים ביותר המאותרים על ידי מהנדסי בדק בית בדירות ובתים פרטיים.

התקנה לא תקינה של לוח חשמל

לוח החשמל הוא לב ליבה של מערכת החשמל, כאשר כל מעגל חשמלי בדירה מתרכז חזרה בלוח החשמל. המטרה המרכזית של לוח החשמל היא להעניק למערכת החשמל מרכז שדרכו ניתן יהיה לשלוט על חלקים שונים של המעגלים החשמליים. כך שבמידה וקיימת תקלה באזור מסוים בבית, ניתן יהיה לאתר את הבעיה דרך לוח החשמל. נוסף על כך, בלוח החשמל נמצאים המפסקים אשר תפקידם להשבית מעגלי חשמל במידה ונוצר קצר חשמלי.

אחד מליקויי הבניה הגדולים בדירות הוא הבניה הלא מסודרת של לוח החשמל. לוח החשמל חייב להיות מותקן כהלכה, כאשר החוטים שלו מסודרים בצורה מאורגנת וכל מפסק מסומן בהתאם למעגל החשמלי שעליו הוא שולט. הנה לדוגמה לוח חשמל שאינו הותקן כראוי.

ליקויים בלוח חשמל בדק בית

ליקויים בלוח חשמל בדק בית

ניתן לראות שלוח החשמל חשוף והכבלים לא מחוזקים כשורה. בנוסף לכך חלק מהמפסקים בלוח החשמל לא קיבלו תווית בהתאם לתקנות החשמל. על החשמלאי המבצע להשלים את תיעוד המפסקים ולסגור את לוח החשמל.

נקודות חשמל לא גמורות

תקנות החשמל דורשות שציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו, או במילים פשוטות, אסור להשאיר נקודות חשמל חשופות למגע אדם בדירה. אחד מליקויי הבניה הנפוצים ביותר בבדיקות בדק בית הם נקודות חשמל רופפות שלא הותקנו כראוי על פי תקנות החשמל והבטיחות. להלן נקודת חשמל שאינה הושלמה ואותרה במהלך בדיקת בדק בית.

ליקויי בניה בחשמל

ליקויי בניה בחשמל

במקרה זה נקודת חשמל אחת נשארה חשופה לגמרי מסביב למפסק. מדובר על עבודה לא ראויה של קבלן החשמל שהושארה במצב לא גמור מבלי שום סיבה נראית לעין. יש לדרוש מהחשמלאי לכסות את נקודת החשמל כנדרש על פי תקנות החשמל והבטיחות.

נקודות חשמל הפוכות

ליקויי בניה נפוצים נוספים הם נקודות החשמל המותקנות הפוכות. חשמלאים הרבה פעמים עושים טעות ומתקינים את המפסקים בצורה הפוכה, כך שלמשל להעלות תריס חשמלי בבית יש ללחוץ למטה של המפסק ולהורידו יש ללחוץ למעלה של המפסק. דוגמה מצוינת ניתן לראות בהתקנת הפוכה של מפסק התריס החשמלי הבא:

נקודות חשמל הפוכות בבדיקת בדק בית

נקודות חשמל הפוכות בבדיקת בדק בית

במקרה שאותר בתמונה לחיצה על החלק התחתון של המפסק מעלה את התריס החשמלי ולחיצה על החלק העליון של המפסק מורידה את התריס החשמלי. החשמלאי שהתקין את נקודת החשמל הזאת צריך לבצע תיקון של המפסק לביצוע הפעולה בסדר הנכון.

התקנה רופפת של גופי תאורה

כפי שכבר ציינו, תקנות החשמל מזהירות בפני התקנה רופפת של גופים ונקודות חשמליות. הדבר מתחזק עוד יותר כאשר מדובר על גופי תאורה בתקרה, אשר במידה והם רופפים הופכים למפגע בטיחותי גדול מאוד שיכול לגרום לנזק רציני.

התקנה לקוייה של גוף תאורה

התקנה לקוייה של גוף תאורה

ניתן לראות המחשה מצוינת לכך בתמונה לעיל. גוף התאורה בתקרה הותקן בצורה רופפת וחשופה. הגוף עצמו נשאר מחובר לקיר רק בעזרת החיבור של חוטי החשמל והוא אינו מקובע בבסיס שלו ישירות לתקרה. זהו מצב מסוכן אשר דורש טיפול של חשמלאי, כאשר יש לחזק את בסיס גוף התאורה לתקרה.